Datum:
10 november 2022

Auteur:

Wisselingen in het bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben Toon van Houts en Wouter Boot te kennen gegeven te gaan stoppen met hun bestuursfuncties. We zijn als bestuur aan de slag gegaan om in deze vacatures te voorzien en hebben de vacatures ook kenbaar gemaakt op onder andere de website. Vanaf 1 januari 2023 worden de financiële taken ingevuld door Roeland van Roy en Simone van Oosterhout. Roeland zal de functie van penningmeester op zich nemen. De werkzaamheden van Wouter worden wat betreft website en nieuwsbrief overgenomen door Erik Swinkels. Voor Al United is Lotte Groothuzen-Mennen in het vervolg verantwoordelijk. Simone treedt per 1 januari 2023 toe tot het bestuur als bestuurslid.
Met deze mutaties zijn we er dus prima in geslaagd de vacatures succesvol in te vullen en zijn we blij met de inzet van nieuwe vrijwilligers voor de diverse taken.

Inloggen

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang te krijgen tot de beveiligde pagina's.